HÌNH LỚP 82

HÌNH LỚP 82

THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu học kỳ II - lớp 8/2
THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 8/2 - HỌC BUỔI CHIỀU

Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Văn
Tin học
Toán
Địa
Công nghệ
Văn
Văn
Toán Đại
Công dân
Công nghệ
Mỹ thuật
Sử
Toán Hình
Sinh
Toán
Hóa
Địa
Sinh
Nhạc
Văn

Anh
Hóa
Chào cờ
Tin
Anh

Anh
Sinh hoạt lớp

       Thể dục học vào tiết 3,4 sáng thứ 2.
Thứ 5 học buổi sáng 3 tiết đầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét