HÌNH LỚP 82

HÌNH LỚP 82

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Tập thể lớp 8/2 năm học 2016-2017


Hội thi Tết Nguyên Tiêu 2017

 
Tập thể lớp 8/2 thăm các bạn Mái ấm Hướng Dương


Tập thể lớp 8/2 thăm Trung tâm NNCĐDC                                         Sinh hoạt ngày Nhà giáo Việt Nam 2-/11
                                      Sinh hoạt ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11                                                          BĐDCMHS LỚP 7/2


                                                          ảnh tập thể lớp 7/2


Sinh hoạt lớp 6/2 năm học 2014-2015
                         
                         
                         
                         
                                          Văn nghệ lớp 6/2, năm học 2014-2015Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét